Het besluit van de Centrale Bank van Irak begin dit jaar, om de prijs van de dollar te verhogen ten opzichte van de dinar, is nog steeds het gesprek van de Iraakse straat en politieke krachten, vooral met de naderende parlementsverkiezingen, en de focus van de meeste politieke krachten van deze kant vanwege de directe verbinding met de macht van de burger, aangezien politieke partijen van mening waren dat de redenen voor dit besluit zijn ontkracht na het verdwijnen van alle rechtvaardigingen om het te nemen door de hoge verkopen van de Centrale Bank van harde valuta in de valutaveiling en de fluctuatie van mechanismen om het lokale product te beschermen na het van tijd tot tijd openen van de invoer van een aantal goederen en koopwaar, waarvan de laatste de opening van de invoer van tafeleieren was.

Lid van de parlementaire commissie voor economie en investeringen, Mazen Al-Faili, bevestigde dat alle politieke en economische krachten die eerder het besluit om de prijs van de dollar ten opzichte van de dinar te verhogen hebben gesteund, dit vandaag niet kunnen verdedigen of rechtvaardigen, terwijl we aangeven dat drie partijen de verantwoordelijkheid dragen voor deze overhaaste, onjuiste of weloverwogen beslissing.

Al-Faili zei dat « het besluit om de prijs van de dollar te verhogen ten opzichte van de dinar gevolgen heeft voor het Iraakse volk en de economie, drie partijen », en merkte op dat « het ministerie van Financiën, de Centrale Bank en de parlementaire troepen die de beslissing zijn allemaal verantwoordelijk jegens het Iraakse volk voor de negatieve gevolgen van de beslissing.”

Al-Faili voegde toe: “De centrale bank is administratief een onafhankelijke autoriteit, maar het is eigenlijk de bedoeling dat ze verbonden is met het Huis van Afgevaardigden, aangezien er enkele onafhankelijke autoriteiten verbonden zijn aan de regering, dus de rechtvaardigingen van sommigen bij het passeren van de wisselkoers vanwege de onafhankelijkheid van de centrale bank is een onaanvaardbaar excuus”, erop wijzend dat “de schade van het besluit voor iedereen duidelijk is geworden, en de partijen die het besluit eerder politiek en economisch steunden, kunnen het vandaag niet verdedigen na alle rechtvaardigingen voor zijn uitvoering zijn verdwenen.

Al-Faili wees erop dat “de begroting toen erover werd gestemd geen expliciete bepaling bevatte voor de goedkeuring van de nieuwe wisselkoers, maar dat alle items waren gebouwd op basis van de prijs van 1460 dinars per dollar, wat betekent dat impliciete aanvaarding van de nieuwe koers. En er niet over te stemmen”, benadrukkend dat “iedereen het er vandaag over eens is dat de beslissing om de wisselkoers te verhogen een verkeerde en ondoordachte beslissing was en geen positieve resultaten opleverde, aangezien de werkloosheid toenam en de prijs van de markt is toegenomen.”.

Disclaimer: alle gepubliceerde artikelen vertegenwoordigen alleen de mening van de auteurs